العربيةbahasa indonesia中国danskedeutschenglishespañolfrançaisעבריתहिन्दीitaliano日本語norskeportuguêsрусскийsuomalainensvenskatürkçe

http://www.condabase.com/da/

da  prisen administrationsomkostningerprisen gebyrerprisen projektledelseprisen projektledelseprisen arkitektprisen ingeniør civileprisen strukturelt design - bygningsingeniørprisen elektrisk engineerprisen varme, ventilation, airprisen sanitære planlægningprisen termisk bygningsfysik, energiprisen belysning,dagslysprisen akustik, støj kontrolprisen interior designerprisen landskab designer - have designerprisen landmåler, geolog, geotekniske ingeniører, jord mekanikereprisen ecofriendliness studiesprisen byplanlægning og bydesignprisen gebyrer facility managementprisen andre specialist og plannerprisen omkostninger for konkurrencerprisen arkitekturprisen ingeniørprisen landskabsplejeprisen kunstprisen ddgifter af modellerprisen notariat og matrikel gebyrprisen undersøgelse gebyrerprisen tillade gebyrerprisen property boundary adjustmentprisen forskning, landmåling og parceling geotekniske rapporter, geotekniske undersøgelser, miljømæssige målingerprisen finansielle og driftsmæssige omkostningerprisen renter på lånprisen de korte renter (før start af brug), byggeri loanprisen ground huslejeprisen ejerandelprisen udgifter til private lån fra tredjemandprisen udgifter til at rejse kapital, udgifter, estimerede gebyrerprisen forsikringprisen byggeri forsikringprisen special forsikringprisen ejernes ansvarsforsikringprisen skatteministeriet, tilskud og tilskudprisen ejendomsoverdragelsesafgiftprisen momsprisen boligejerprisen talvindingsskatprisen inflationprisen garanterer, indskud, bestemmelser, bevaret byggeri bekostningprisen kurtageomkostningerprisen advokatsalærer og sagsomkostningerprisen erstatning fra tredjepart (nabo)prisen rumme brugere på grund af byggeperiodenprisen driftsomkostningerne under opførelsen af vand, husleje, el, gasprisen reklame og PRprisen Begivenheder: Lægning af grundstenen, topping indvielsenprisen reklame spot på sitet (bannere, byggeri tegn)prisen opret brochurer, flyers, print reklameprisen skabe koste hjemmeside (programmering)prisen annoncer i trykte medier, radio, tv eller internetprisen Tilslutning gebyrer til offentlige netprisen byggeaktivitetenprisen Rensprisen grubprisen nedrivning, forurenet - ikke forurenetprisen demontereprisen udgravning, gøde jorden overfladenprisen grave gravenprisen udgravning og jordarbejdeprisen udgravning (spunsvægge, afstivning)prisen dæmningerprisen bygning forbedringer, rysten, injektioner, stampemaskiner , jord udveksleprisen dræn, grundvand hævedeprisen sikring, der ligger til grundprisen jordforureningprisen stilladser, arbejde, undervisning, beskytte og monteringsrammer, montage etape, tog midlertidige broer, veje ekstra broerprisen byggeri rengøringprisen udforskning af webstedetprisen byggeplads modeller (f.eks master markerer højden)prisen trafik foranstaltninger (adspredelser, trafiklys)prisen midlertidige forsyningsvanskeligheder og linjerprisen bortskaffelse og transport af affald, deponering omkostningerprisen temporo sikkerhedsforanstaltninger, støtte, skatte fra de tilstødende bygninger, anlægprisen in situ dekontaminering, jord vaskprisen materiale opbevaring, midlertidig deponeringprisen enhed pladser til kraner, entreprenørmateriel, materialebearbejdningprisen materiale forberedelse på selveprisen omkostninger til opførelse og fjernelse af udstyrprisen barriere, hegnprisen websted indretningprisen bygningens ingeniør kontor, bygning containerprisen mobil toiletprisen bygningsarbejder indkvartering, loungeprisen hjemmeside overvågning, sikkerhedprisen transport af personerprisen omkostninger på grund af dårligt vejrprisen konstruktion tørringprisen beskyttelse skrænterprisen beskyttelse mod rockfalls, lavine barriererprisen bank stabiliseringprisen underjordiske konstruktionprisen forhånd udforskningprisen fremdrift i dageprisen sprængningprisen tunnel boremaskineprisen securing undergroundprisen dewatering undergroundprisen imprægnering arbejdeprisen plotprisen Forsyning og trykker i offentlige netværkprisen brugsvand forsyneprisen kloaksystem, spildevand, drainagesprisen strømforsyningprisen forsyne fjernvarmeprisen leverer gasprisen leverer IT, telefon - transmission af data og medier, kabelforbindelseprisen plot elementer, udendørsplanterprisen tilgangeprisen pladsprisen parkeringspladser, garagerprisen vegetation, planterprisen private veje og veje, gårdspladser, ramper, udvendige trapperprisen legeplads, sportspladsenprisen græsplæne, grønneprisen blomsterkasserprisen hegn, mure og hegn, dyreliv hegn, støjskærmeprisen vandområder, naturlige levesteder, kunstige statiskprisen brønde, akut brøndeprisen construction componentsprisen foundationsprisen enkelt fundamentprisen stribe fundamentprisen bundpladeprisen ankerprisen diskprisen søjler og pillerprisen støtteprisen væggenprisen døre og gatesprisen døreprisen lejlighed døreprisen indvendige døreprisen skydedørprisen rulleporteprisen garage doorsprisen vinduerprisen faste ruder, butiksvindueprisen væg vinduer, sidehængt vinduer, pivot-hung vinduerprisen ovenlysvinduer og skylightsprisen lemme, skodder, luftspjæld, forteltprisen loftprisen interiør loftetprisen cantilever , loggiaer, balkonerprisen tagprisen konventionelle trapper, trætrapper, beton trapper, spiral trapperprisen klimaskærm og eksteriør trimprisen gulve, gulvbelægning og indre beklædningprisen linje konstruktion, kloakprisen reb konstruktionerprisen lynafledere, lynbeskyttelsessystemerprisen rækværk, gitreprisen teknologiske elementerprisen vand, spildevand, behandling af vand, suge-systemer, vandsystemer, vandhaner, vægelementer, ventilerprisen pumper, filtre, skærme, sierprisen nedløbsrør, underjordiske rør, fjordeprisen brandsikring, brandslukningsanlæg, vand brandhaneprisen gasprisen varmeproducerende, gas - olie - solprisen elektriske installationerprisen klimaanlæg, ventilation, affugtningprisen elektriske ledninger, kabler, samleskinner, kabelkanalerprisen IT og kommunikationprisen elevatorer, rulletrapper, transportører og elevatorer, rulletrapper, rullende fortov , læsseramper, elevatorer, kraner, rør Indlægprisen olieudskiller, rensningsanlægprisen speciel teknikprisen overvågningsteknologi, sikkerhed alarmer, tyverialarmer, gas detektorer, brandalarmer, videoovervågning, trafikovervågning, trængsel indikatorerprisen samtaleanlægprisen trådløse systemerprisen isolering af rørprisen antennesystemer, satellitsystemerprisen sanitetprisen vvs-installationerprisen væginstallationer, linjerprisen sensorer is, tåge, faldende sten, lavinerprisen numre og trackprisen jernbanesystemerprisen base for jernbanesystemerprisen numreprisen sveller, skinnerprisen sporskifter, jernbane krydsningerprisen motorer og styringer til switcheprisen togkontrolsystemer akseltællere, sensorerprisen tog signalerprisen jernbane nuværendeprisen railway Masterprisen trække rebprisen tværvangeprisen isolatorerprisen jernbaneoverskæringprisen udstyr og inventoryprisen køkkener, køkkenmøblerprisen vaskerier og rengøring faciliteterprisen lægefaciliteterprisen laboratoriefaciliteterprisen pool faciliteter, sauna, spa, solariumprisen kølerum- køleudstyr til madprisen trafikskilte, viserprisen kabinelys, lys, lamper, projektører, nødbelysning faciliteterprisen elektriske apparaterprisen videoovervågning, intercomprisen PBxesprisen lagersystemerprisen dobbelt parkeringspladsprisen gardiner og indretningprisen overskabe, reolerprisen bevægelige element væggeprisen garderobeskabeprisen bunker udstyrprisen andre små opgørelseprisen affaldsspande, containereprisen vejudstyrprisen salt og sand indskudprisen retningslinjerprisen trafikskilteprisen trafikskilte (trafiklys)prisen grænserprisen label, markørerprisen bicycle standsprisen anti-bird protectionprisen blackboardprisen receptionen counterprisen låserprisen højttalere, akustikprisen kunstværker og kunstgenstandeprisen klient repræsentant prisen sikkerhedsforanstaltninger prisen forbered og annuller prisen materialer og affald prisen Solsystemerprisen oliefyrede anlægprisen afbrydere og stikkontakterprisen baldakiner, broer, gangstier prisen el-varme, el-varmeanlægprisen varmepumpeprisen radiatorer, konvektorerprisen ovne til fast brændsel, flisebelagte ovne, pejse pelletsprisen røgafgang, rustfrit stål skorsten, skorstene, skorstene capsprisen tagkonstruktioner, tag brokbind, træ trimningprisen tagdækning, tag forsegling, tagstenprisen tag afvanding, tagrenderprisen tag tilbehør, sne vagter, tag grønnereprisen dørhåndtag, dørlåse og dør tilbehørprisen føren og gate-åbningspulsen drev y styrerprisen vindue håndtag, tilbehør, vinduesmotorer og kontrolprisen afretningslagprisen hævede gulve, falske gulveprisen gulvbelægninger, parket, tæppe, laminat, fliserprisen vægbeklædninger, tapet, gips, stuk, træpanelerprisen byggematerialerprisen tætninger, fugemasser, beton beskyttelse, plast filmprisen fastgørelse, lim, ankre og dyvlerprisen beton, præfabrikerede betonelementer, beton aksler, beslagprisen forstærkning - forskallingprisen plademetal, zink, rustfrit stålprisen isolerende materiale, mineraluld, ekstern isoleringprisen afretningslag, mørtel, cementprisen maling og lakprisen fliser, plader, glaseret glasagtige, brostenprisen stof, fleece, filt, tekstil membranerprisen glas, glas til bygningsbrugprisen træ, træ-baserede materialer, spånplader, orienterede strukturelle nævnprisen småsten, bulk varer, natursten, grusprisen kork, cellulose, linoleumprisen syntetiske materialer, plast gulvbelægning, Vinyl gulvbelægningprisen murværk, mursten, teglsten, porebeton murstenprisen plastre, renovering render, gips, gipsplader og stukprisen rør, rør tilbehør og slangerprisen H-bjælker, jern, blødt stål, forspændingsstålprisen vej byggematerialer, makadam, smeltet asfalt, mastiksprisen værktøjer, byggeri machineries og udstyr